• Penyimpanan Basikal

Perkhidmatan Penyimpanan Basikal dalam kampus yang lebih teratur dan dilindungi semasa ketiadaan pelajar atau warga kampus semasa cuti semester. Penyimpan boleh dibenarkan menggunakan perkhidmatan ini dengan syarat-syarat serta peraturan yang ditetapkan oleh pihak UniStorage dan Universiti.

 

        i.            Setiap basikal tidak perlu dibungkus atau diikat dan hendaklah dilabel dengan jelas;

a.      Nama

b.      Nombor telefon anda

c.      Alamat e-mel anda

d.      Tarikh item sedang dimasukkan ke dalam simpanan

    ii.    Anda mesti menandatangani borang pelepasan pada masa yang anda sedang menurunkan barang-barang anda


TEMPOH PENYIMPANAN:

Tempoh Penyimpanan Basikal tidak hadnya. Walaubagaimanapun, sekiranya terdapat perubahan notis pemberitahuan dimaklumkan mengenai tempoh penyimpanan dengan memaklumkan kepada penyimpan selewat-lewatnya 2 hari bekerja..


KADAR HARGA:

Kadar harga penyimpanan basikal kurang 1 bulan penyimpanan adalah  RM 20.00.

 

DASAR PENYIMPANAN:

Dasar Penyimpanan adalah menyediakan maklumat penyimpanan lengkap dan arahan penyimpan. Sila ambil perhatian bahawa Program Penyimpanan dalam kampus dikaji semula pada setiap tahun dan tertakluk kepada perubahan tanpa notis.

 

LIABILITI PENYIMPANAN:

UniStorage tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kehilangan harta benda penyimpan, di mana sahaja ia terletak-termasuk tempat simpanan penyimpan. Penyimpan menyimpan basikal sepenuhnya kepada inisiatif sendiri, risiko dan tanggungjawab mereka. UniStorage tidak akan memenuhi tuntutan yang dibuat terhadapnya bagi kerosakan atau kerugian.

 

GARIS PANDUAN:

Semua penyimpan mengakui tanggungjawab mereka untuk membaca, memahami dan mematuhi semua dasar dan prosedur di dalam Garis Panduan Polisi Penyimpanan. Semua penyimpan bersetuju menggunakan kawasan penyimpanan yang perlu. Penyimpan bertanggungjawab untuk menyimpan basikal mereka dengan cara yang kemas dan teratur, Basikal yang tidak sesuai atau tidak lag digunakan yangi mahu perlu didermakan, dibawa pulang, atau dibuang boleh menggunakan perkhidmatan ini. Penyimpan bersetuju untuk menghormati basikal orang lain dan kawasan penyimpanan, diri mereka sendiri, apabila meletakkan basikal di tempat penyimpanan dan akan memastikan untuk ditutup dan selamat apabila meninggalkan menyerahkan kepada pihak UniStorage.

 

PENYIMPAN YANG MENYIMPAN BASIKAL DALAM SEBARANG PENYIMPANAN UNISTORAGE BERSETUJU DENGAN SYARAT DAN MEMAHAMI BAHAWA

        i.           Penyimpan tidak dibenarkan untuk menyimpan basikal yang berbahaya, menyalahi undang-undang, atau rosak atau bersama barangan makanan dalam apa jua bentuk.

      ii.            Basikal yang tinggal di luar kawasan simpanan yang diluluskan atau di mana-mana kawasan yang tidak diluluskan untuk simpanan akan dikeluarkan dan dibuang.

    iii.          UniStorage tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kehilangan harta basikal penyimpan, di mana sahaja ia terletak-termasuk tempat simpanan pelajar. Penyimpan menyimpan basikal sepenuhnya kepada inisiatif sendiri, risiko dan tanggungjawab mereka. UniStorage tidak akan memenuhi tuntutan yang dibuat terhadapnya bagi kerosakan atau kerugian.

 

PEMBERSIHAN KAWASAN PENYIMPANAN.

NOTA PENTING: bersih daripada kawasan penyimpanan dikaji semula setiap tahun dan tertakluk kepada perubahan. Penyimpan akan dimaklumkan setiap tahun kira-kira out bersih: apa yang akan berlaku, bila dan di mana, dan pelajar akan diberikan semua maklumat penting dan arahan mengenai proses ini.

 

Walaupun, pada masa ini, tiada had yang ditetapkan pada bilangan item seorang penyimpan boleh menyimpan, walaubagaimanapun, Program Penyimpanan dikaji semula pada setiap tahun dan tertakluk kepada perubahan.

 

UniStorage tidak bertanggungjawab SAJA UNTUK PERKARA YANG DISIMPAN DALAM PELAJAR KAMPUS KAWASAN PENYIMPANAN. PELAJAR MENYIMPAN basikal mereka RISIKO MEREKA SENDIRI.

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Penyimpanan Basikal

  • Brand: UniStorage
  • Product Code: SB01
  • Availability: In Stock
  • RM20.00


Available Options


Tags: Penyimpanan Basikal