Perkhidmatan Pengeposan Mel & Kurier (Sabah & Sarawak)

Perkhidmatan Pengeposan Barangan (Sabah & Sarawak) ini merupakan perkhidmatan pengeposan barangan dari Semenanjung Malaysia ke Sabah & Sarawak begitu juga sebaliknya, dari Sabah & Sarawak ke Semenanjung Malaysia. Pelbagai Standard Serahan daripada pelbagai syarikat mel dan kurier dalam negara yang akan membuat edaran di kawasan-kawasan Sabah dan Sarawak.

Perkhidmatan Pengeposan Dokumen

(Sabah & Sarawak)

Perkhidmatan Penghantaran Dokumen (Sabah & Sarawak) adalah perkhidmatan edaran untuk serahan di kawasan Sabah & Sarawak sahaja, dimana berat dokumen pengeposan adalah kurang daripada 2kg. 

Lebih lanjut...

Perkhidmatan Pengeposan Bungkusan

(Sabah & Sarawak)

Perkhidmatan Penghantaran Bungkusan (Sabah & Sarawak) adalah perkhidmatan edaran untuk serahan di kawasan Sabah & Sarawak sahaja, dimana berat bungkusan pengeposan adalah kurang daripada 30kg. 

Lebih lanjut...

Perkhidmatan Pengeposan Kenderaan

(Sabah & Sarawak)

Perkhidmatan Penghantaran Kenderaan (Sabah & Sarawak) adalah perkhidmatan edaran untuk serahan di kawasan Sabah & Sarawak sahaja, dimana kenderaan akan diedarkan melalui ‘Port-to-Port Services’.Lebih lanjut...