Perkhidmatan Penyimpanan Barangan

Perkhidmatan Penyimpanan Barangan adalah satu perkhidmatan penyimpanan yang ditawarkan kepada pelajar serta warga kampus. Pelanggan perkhidmatan ini, layak menyimpan dokumen, barangan atau item mereka semasa berada di kampus. Terdapat perniaga-perniaga online dikalangan pelajar dan warga kampus memerlukan penyimpanan barangan mereka dalam tempoh masa pendek dan panjang.


Perkhidmatan Penyimpanan (Barangan/Bungkusan/Lugage)
Perkhidmatan Penyimpanan (Barangan Berharga)
Perkhidmatan Penyimpanan (Kenderaan)
Perkhidmatan ini memudahkan pelajar atau warga kampus untuk menyimpan keperluan mereka semasa berada di kampus. Setiap barangan yang disimpan dan diambil pada bila-bila masa sahaja.
Perkhidmatan Penyimpanan Barangan Berharga seperti Komputer, alatan kemas, atau dokumen yang berharga untuk disimpan semasa berada di kampus.
Perkhidmatan Penyimpanan Motorsikal dan Basikal yang lebih teratur dan dilindungi semasa ketiadaan pelajar atau warga kampus.